PlanB Consulting

VitalIntelliServ

PL

VitalIntelliServ

Budujemy Odporność Waszego Biznesu

Wspólnie z naszymi Partnerami oferujemy kompleksowe rozwiązania:

 • Programy szkoleniowe i uświadamiające dla firm, zaspokajające potrzeby klientów
 • Dostarczanie programów szkoleniowych i certyfikacji w zakresie ciągłości działania
 • Planowanie reagowania kryzysowego, programy szkoleniowe w zakresie odzyskiwania po awarii
 • Szkolenia i certyfikacje norm ISO dla osób fizycznych i przedsiębiorstw
 • CIO jako usługa. Usługi transformacji IT. Programy edukacyjne dla dyrektorów IT.
 • Wdrażanie i wsparcie zintegrowanych platform GRC, odporności biznesu, RODO, oprogramowania ciągłości działania
 • Usługi zarządzania jakością: audyt, certyfikacja, specjalistyczne wdrażanie oprogramowania
 • Doradztwo w zakresie rekrutacji, imigracji i legalizacji w Polsce

Nasza firma jest  zarejestrowana w Warszawie. Z naszymi partnerami BC Training i PlanB Consulting świadczymy usługi w krajach UE, WNP i poza nią.

RU

VitalIntelliServ

Мы Выстраиваем Устойчивость Вашего Бизнеса

Совместно с нашими Партнерами мы предлагаем комплексные решения:

 • Программы обучения и повышения устойчивости бизнеса, направленные на удовлетворение потребностей клиентов
 • Предоставление программ обучения и сертификации по вопросам непрерывности бизнеса
 • Учебные программы по планированию кризисного реагирования, аварийному восстановлению
 • Обучение и сертификация по стандартам ISO для частных лиц и предприятий
 • ИТ-директор как услуга. Услуги по трансформации ИТ. Образовательные программы для ИТ-директоров.
 • Внедрение и поддержка интегрированных программных платформ GRC, Resilience, GDPR, Business Continuity
 • Услуги по управлению качеством: аудит, сертификация, внедрение специализированного программного обеспечения
 • Консультации по подбору персонала, иммиграции и легализации в Польше
Scroll to Top